123 Main Street New York, NY 10001

Algemene Voorwaarden IPTV Totaal

Inleiding

Deze Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) regelen het gebruik van de website en diensten van IPTV-Totaal (“Diensten”). Door gebruik te maken van onze Diensten, stemt u in met deze Voorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met deze Voorwaarden, dient u geen gebruik te maken van onze Diensten.

Accountregistratie

Om gebruik te kunnen maken van bepaalde Diensten, moet u een account registreren bij IPTV-Totaal. U bent verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van uw accountgegevens en alle activiteiten die plaatsvinden onder uw account.

Gebruik van de Diensten

U mag onze Diensten uitsluitend gebruiken voor legale doeleinden en in overeenstemming met deze Voorwaarden. Het is verboden om onze Diensten te gebruiken voor illegale, ongepaste of schadelijke activiteiten.

Verboden activiteiten

Bij het gebruik van onze Diensten is het u niet toegestaan om:

  • Inbreuk te maken op intellectuele eigendomsrechten van anderen
  • Commerciële activiteiten te ontplooien zonder onze uitdrukkelijke toestemming
  • Virussen, malware of andere schadelijke code te verspreiden
  • Onze systemen of netwerken op enige wijze te misbruiken of te beschadigen
  • Persoonlijke informatie van anderen te verzamelen of te gebruiken zonder toestemming

Betaling en facturering

Voor bepaalde Diensten van IPTV-Totaal zijn betaalde abonnementen vereist. U gaat akkoord met de toepasselijke prijzen en betalingsvoorwaarden voor de Diensten die u gebruikt.

Intellectuele eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten op de Diensten en de inhoud daarvan behoren toe aan IPTV-Totaal of haar licentiegevers. U mag geen materiaal van de Diensten reproduceren, distribueren of anderszins gebruiken zonder onze uitdrukkelijke toestemming.

Aansprakelijkheid

IPTV-Totaal is niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele of gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik van onze Diensten. Wij bieden onze Diensten aan op “as-is” en “as available” basis, zonder enige garantie of verklaring.

Wijzigingen in de Voorwaarden

IPTV-Totaal behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden op elk moment te wijzigen. We zullen u op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen, en uw voortgezette gebruik van de Diensten na de kennisgeving impliceert uw aanvaarding van de gewijzigde Voorwaarden.

Laatste update: 02/02/2024

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Schrijf je in en ontvang onze laatste updates in je inbox!

error: Inhoud is beschermd !!
Scroll naar boven
×